مجتمع مسکونی تندیس

پروژه تندیس گروه ساختمانی آناهیتا به دلیل موقعیت خاص خود که بین دو کوچه در عظیمیه قرار گرفته است مارا برآن داشت که با دقتی مضاعف هر دو طرف ساختمان را نمای اصلی در نظر گرفته و طراحی های کلاسیک قشنگی را با وجود تحمیل هزینه های بیشتر انجام دهیم. مشاعات و سالن اجتماعاتی با طراحی جذاب و استفاده کامل از تمام فضا ها از خصوصیات بارز این پروژه می باشد.